Subsidie beschikbaar: Mijn Cyberweerbare Zaak (aanvragen t/m 1 november 2023)

macbook pro on brown wooden table
Photo by Andrew Neel on Pexels.com

Wilt je aan de slag met het verhogen van cyberveiligheid van je onderneming, maar heb je niet de financiële middelen hiervoor? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt ondersteuning voor cyberweerbaarheid: Mijn Cyberweerbare Zaak. De subsidie geldt voor kleine bedrijven tot en met 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen. De regeling staat ook open voor zzp’ers.

Met de subsidie van Mijn Cyberweerbare Zaak kan je producten en/of diensten aanschaffen om de cyberweerbaarheid van je bedrijf te verhogen. Met een hoge cyberweerbaarheid zijn je IT-systemen beter beschermd tegen externe bedreigingen zoals cyberaanvallen. De 10 cybersecuritymaatregelen waar subsidie voor aangevraagd kan worden zijn:

  • Veilige netwerktoegang/wifi
  • Wachtwoordmanager
  • Tweefactorauthenticatie (2FA)
  • Software updates
  • Antivirussoftware
  • Back-ups
  • Autorisatiebeheer
  • Beveiliging website en betaalsystemen
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Cybersecurity trainingen

De subsidie hiervoor is 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 1.250 per aanvrager.

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie, wordt verwezen naar de website van RVO: Mijn cyberweerbare zaak (MCZ) (rvo.nl)

Heb je hulp nodig bij het aanvragen? Neem dan contact op met het U-Tech MKB loket. Wellicht kunnen zij je verder helpen: U-TECH mkb loket – Subsidieadvies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *