Over Cybernetwerk Utrecht

Cybernetwerk Utrecht is een samenwerkingsverband dat midden- en kleinbedrijf in de stad Utrecht (en regio) bewust wil maken van de risico’s die cybercriminaliteit voor de bedrijfsvoering kunnen vormen. We willen samenwerken aan preventie, handelingsperspectief bieden en vooral ook lokale partijen met elkaar verbinden om sterker te staan tegen digitale criminaliteit.

Contact

Heb je vragen? Of is je bedrijf slachtoffer geworden van cybercrime?

Neem contact met ons op via cybernetwerk@utrecht.nl.

Betrokken partijen

Gemeente Utrecht

Initiatiefnemer

De gemeente Utrecht wil bewoners en ondernemers bewust, weerbaar en veerkrachtig maken tegen digitale criminaliteit en cybercrises. Via deze website willen we Utrechtse mkb-ers informeren en handelingsperspectief bieden om veilig online te kunnen ondernemen. Dat doen we samen met onze partners.

Hogeschool Utrecht

Partner

Een slimme app ontwikkelen, zorgen dat software veilig is en dat de onderliggende infrastructuur klopt: zomaar drie uitdagingen van een ICT-specialist. Bij de hbo-opleiding ICT leer je creatieve en slimme ICT-oplossingen te bedenken voor bedrijven.

Guardian360

Partner

Wij constateren dat mensen en organisaties niet onbezorgd gebruik kunnen maken van netwerken en internet. Ondanks veel investeringen in IT worden zij bedreigd door kwaadwillenden. Het is de ambitie van Guardian360 om ervoor te zorgen dat mensen en organisaties op een veilige manier kunnen werken en communiceren. Dat doen we door niet achter de grote meute aan te lopen, maar door creatief, vernieuwend en positief kritisch te zijn.

VNO-NCW midden

Partner

VNO-NCW Midden is een van de vijf krachtige regionale verenigingen van VNO-NCW, de grootste ondernemersvereniging van Nederland. Wij maken ons sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht en zorgen ervoor dat de stem van ondernemers te horen is in de regionale economie. Ondernemers ontmoeten elkaar in de regio en staan aan de basis van veel projecten voor nieuw en duurzaam ondernemerschap.

Cyber Netwerk Drechtsteden

Partner

Het Cyber Netwerk Drechtsteden (CND) is een MKB-samenwerkingsverband dat het thema cyberweerbaarheid onder de aandacht brengt bij MKB-bedrijven in de regio Drechtsteden. Door het beschikbaar stellen van middelen en tools geeft het CND-bedrijven in de Drechtsteden handvatten om de eigen weerbaarheid op dit terrein te vergroten.

KVK

Partner

KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema’s op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers. Ook op gebied van digitaal veilig ondernemen.

ROC Midden-Nederland

Partner

Wij gaan voor het succes van onze studenten. Aan dat succes werken we samen met onze studenten en met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties zodat ons onderwijs goed aansluit op de beroepspraktijk van nu èn morgen. Als grootstedelijk ROC bieden we kansen voor iedereen. We staan middenin de samenleving. Samen met onze partners werken we aan uitdagingen op het gebied van energietransitie, gezondheid, duurzaam en circulair bouwen, techniek, mobiliteit en ict.

Politie Midden-Nederland

Partner

In Nederland investeert de politie in opsporing van en wetenschappelijk onderzoek naar cybercrime. Naast de opsporing, zetten politie en justitie steeds meer in op het voorkomen en verstoren van cybercrime. Dit gebeurt samen met (internationale) partners. Een ander onderdeel is dat de politie slachtoffers ondersteunt om te voorkomen dat zij herhaald slachtoffer van cybercrime worden. Er zijn speciale teams tegen bankenfraude (Electronic Crimes Taskforce), kinderporno (Team ter Bestrijding van Kinderpornografie en Kindersekstoerisme) en high tech crime, ofwel de meest geavanceerde vormen van cybercrime (Team High Tech Crime).

Blast

Partner

Blast Cybersecurity Consulting is gespecialiseerd in informatiebeveiliging (Cybersecurity), beveiligingsoplossingen en awareness. Al meer dan 15 jaar ondersteunen wij bedrijven van ZZP’ers en het MKB met vraagstukken op het vlak van beveiliging en awareness. Dit alles om het internet een stuk veiliger te maken; dit doen we door ons te focussen op de processen, medewerkers en de techniek! Success behaal je alleen door een integrale aanpak.”